kategorie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

 

W związku z panująca w dalszym ciągu sytuacją epidemiologiczną rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało podobny charakter jak zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym w Sędzinie 4 września 2020 r.  o godz. 1700.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się  1 września w grupach klasowych. Uczniowie  spotkają się w swoich klasach ze swoimi wychowawcami, gdzie zostaną zapoznani z informacjami dotyczącymi nowego roku szkolnego. Początek o godz. 1000.

 

Przydział wychowawstw na rok szkolny 2020/2021:

 

Oddział przedszkolny – pani Anna Niedziałkowska

Klasa I – pani Katarzyna Marczewska

Klasa II – pani Jolanta Krużyńska,

Klasa III – pani Monika Gruzel

Klasa IV – pani Beata Kurant

Klasa V – pani Michalina Piotrowska

Klasa VI – pan Leszek Gruzel

Klasa VII – pani Olena Savosh

Klasa VIII – pani Agnieszka Danafeld

 

 

 

Prosimy, aby w miarę możliwości w klasach V-VIII w inauguracji roku szkolnego uczestniczyli sami uczniowie. W oddziałach „0”-IV uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.

 

Rodziców/opiekunów prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

Rozkład jazdy autobusu  umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły 31.08.2020 r.  do godz. 800 (w autobusie uczniowie zobowią­zani są do za­krywania nosa i ust).

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie