kategorie

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 9 listopada br. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII, oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkoły – do dnia 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.

Marek Kurant

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Sędzinie