kategorie
Organ Prowadzący:
Gmina Zakrzewo
ul. Leśna 1
87 - 707 Zakrzewo
tel. 54 27 20 931
fax. 54 27 20 346
e-mail: ugzakrzewo@zakrzewo.com.pl
Organ Nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku
ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
tel. 54 426 40 32
e-mail: delwlocl@bydgoszcz.uw.gov.pl

Wydarzenia z życia szkoły

Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski
Była prezentacja kandydatów, zacięta kampania wyborcza i już po wyborach. Mamy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego! Został nim uczeń klasy ...
Czytaj więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
"Zdobywanie wiedzy to pasja, a nauka to interesująca przygoda". Rok szkolny 2023/2024 uważamy za otwarty.
Są w życiu chwile, które ...
Czytaj więcej
Trasy dowożenia uczniów w dniu 5.09.2023r.
Trasy dowożenia uczniów w dniu 5.09.2023r.

Trasy dowożenia uczniów

do Szkoły Podstawowej im ...
Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Trasy dowożenia uczniów

Czytaj więcej

Certyfikat Jakości Kształcenia
Certyfikat Jakości Kształcenia
Nasza szkoła otrzymała właśnie Certyfikat Jakości Kształcenia XX Edycji ProgramuInsta.Ling dla Szkół za systematyczną naukę słownictwa z j. angielskiego w ...
Czytaj więcej

jesteśmy dla was

Szkoła w Sędzinie ma bogatą tradycję. Jej początki to czasy rozbiorów, kiedy to w drewnianym budynku była szkoła jednoklasowa, w której uczyły się trzy oddziały. Bardzo trudno było w tych warunkach prowadzić lekcje. Aby je polepszyć w 1923 roku dobudowano drugą salę lekcyjną, a od 1928 roku zaczęto gromadzić materiały na budowę nowej szkoły, którą ukończono w roku szkolnym 1932/1933. Nauka odbywała się w 5 klasach, pomocy dydaktycznych było niewiele, wykorzystywano oprócz kredy i tablicy kilka map i jeden globus. Praca dydaktyczno – wychowawcza była prowadzona zgodnie z programem i wypracowanymi tradycjami...

poczytaj o nas