kategorie
Organ Prowadzący:
Urząd Gminy Zakrzewo
ul. Leśna 1
87 - 707 Zakrzewo
tel. 54 27 20 931
fax. 54 27 20 346
e-mail: ugzakrzewoalex@pro.onet.pl
Organ Nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku
ul. Stefana Okrzei 64
87-800 Włocławek
tel. 54 231 15 51
e-mail: delwlocl@bydgoszcz.uw.gov.pl

Wydarzenia z życia szkoły

Komunikat  - sprawozdanie finansowe
Komunikat - sprawozdanie finansowe
Sprawozdania finansowe: Bilans jednostki budżetowej, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy) Publicznej Szkoły Podstawowej w ...
Czytaj więcej
„MAJOWE ROCZNICE”
„MAJOWE ROCZNICE”
30 kwietnia 2019 r. z okazji obchodów historycznych rocznic majowych spotkaliśmy się na uroczystym apelu, ponieważ jesteśmy ...
Czytaj więcej

jesteśmy dla was

Szkoła w Sędzinie ma bogatą tradycję. Jej początki to czasy rozbiorów, kiedy to w drewnianym budynku była szkoła jednoklasowa, w której uczyły się trzy oddziały. Bardzo trudno było w tych warunkach prowadzić lekcje. Aby je polepszyć w 1923 roku dobudowano drugą salę lekcyjną, a od 1928 roku zaczęto gromadzić materiały na budowę nowej szkoły, którą ukończono w roku szkolnym 1932/1933. Nauka odbywała się w 5 klasach, pomocy dydaktycznych było niewiele, wykorzystywano oprócz kredy i tablicy kilka map i jeden globus. Praca dydaktyczno – wychowawcza była prowadzonazgodnie z programem i wypracowanymi tradycjami...
poczytaj o nas