kategorie
Organ Prowadzący:
Urząd Gminy Zakrzewo
ul. Leśna 1
87 - 707 Zakrzewo
tel. 54 27 20 931
fax. 54 27 20 346
e-mail: ugzakrzewoalex@pro.onet.pl
Organ Nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku
ul. Stefana Okrzei 64
87-800 Włocławek
tel. 54 231 15 51
e-mail: delwlocl@bydgoszcz.uw.gov.pl

Wydarzenia z życia szkoły

„Szczęśliwej drogi już czas…”
„Szczęśliwej drogi już czas…”
19.06.2019r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego słowami piosenki Ryszarda Rynkowskiego pożegnaliśmy tegorocznych ósmoklasistów. Były podziękowania wyrażone ...
Czytaj więcej

jesteśmy dla was

Szkoła w Sędzinie ma bogatą tradycję. Jej początki to czasy rozbiorów, kiedy to w drewnianym budynku była szkoła jednoklasowa, w której uczyły się trzy oddziały. Bardzo trudno było w tych warunkach prowadzić lekcje. Aby je polepszyć w 1923 roku dobudowano drugą salę lekcyjną, a od 1928 roku zaczęto gromadzić materiały na budowę nowej szkoły, którą ukończono w roku szkolnym 1932/1933. Nauka odbywała się w 5 klasach, pomocy dydaktycznych było niewiele, wykorzystywano oprócz kredy i tablicy kilka map i jeden globus. Praca dydaktyczno – wychowawcza była prowadzonazgodnie z programem i wypracowanymi tradycjami...
poczytaj o nas