kategorie

Godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przerw śródlekcyjnych

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie 


 

Godzina lekcja

Czas trwania jednostki lekcyjnej

Przerwa Śródlekcyjna

 

Czas trwania przerwy

śródlekcyjnej

1.       

745 – 800

1.       

800 – 845

2.       

845 – 855

2.       

855 – 940

3.       

940 – 950

3.       

950 – 1035

4.       

1035 – 1050

4.       

1050 – 1135

5.       

1135 - 1150

5.       

1150 – 1235

6.       

1235 – 1240

6.       

1240 – 1325

7.       

1325 – 1330

7.       

1330 – 1415

8.       

1415 – 1420

8.       

1420 – 1505

9.       

1505 – 1510