kategorie

Godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przerw śródlekcyjnych

w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie 

w roku szkolnym 2018/2019

 

lekcja

czas trwania jednostki lekcyjnej

przerwa

 

czas trwania przerwy

śródlekcyjnej

1.      

745 – 800

1.      

800-845

2.      

845 - 855

2.      

855-940

3.      

940 - 950

3.      

950-1035

4.      

1035 - 1050

4.      

1050- 1135

5.      

1135 - 1150

5.      

1150-1235

6.      

1235-1240

6.      

1240-1325

7.      

1325-1330

7.      

1330-1415

8.      

1415-1420

8.      

1420-1505

9.      

1505-1510