kategorie

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

KAŻDY OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA W GODZINACH 1500 - 1600 JEST DNIEM PEŁNIENIA  W SZKOLE  DYŻURU PRZEZ NAUCZYCIELI.

DYŻUR JEST DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW CHCĄCYCH ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI O WYNIKACH DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH DZIECKA.

DYŻURY SĄ REALIZOWANE W MIESIĄCACH, W KTÓRYCH NIE ODBYWAJĄ SIĘ OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI.


PLIKI DO POBRANIA