kategorie

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki na czas trwania epidemii COVID-19

Dla szkoły podstawowej

Dla oddziału przedszkolnego
Pobierz plik...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !   ...
Czytaj więcej

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Bezpieczeństwo powrotu do szkoły

Bezpieczeństwo powrotu do szkoły

Zasady bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych
Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie w roku szkolnym 2020/2021

Challenge dla Hani

Challenge dla Hani

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Serdecznie zapraszam 26 czerwca do szkoły Uczniów z Rodzicem na zakończenie roku szkolnego 2019/2020. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Uczniowie będą odbierać świadectwa od Wychowawców w swoich klasach według następującego harmonogramu:
Czytaj więcej

Zielony edukator

Zielony edukator

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klasy I - III i konsultacje dla klas VIII

Szanowni Rodzice,

            od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) istnieje możliwość przywrócenia, przy zachowaniu szeregu wytycznych GIS, MZ i MEN (Załącznik nr1) zajęć opiekuńczo - wychowawczych   dla uczniów klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie

Proszę Rodziców o kontakt z wychowawcami i deklarację, którzy rodzice chcieliby skorzystać  z takiej formy zajęć na terenie szkoły, a które dzieci  pozostaną w domach. Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.

Informacje należy przekazać wychowawcom klas do 20 maja 2020 r. (środa)

do godz.1400

            Od 25 maja istnieje także możliwość zorganizowania na terenie szkoły dla chętnych uczniów klasy VIII konsultacji z przedmiotów  egzaminacyjnych (języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) przy zachowaniu szeregu wytycznych GIS, MZ i MEN   (Załącznik nr 2). Szczegółowe informacje o terminie i formach konsultacji ukażą się na stronie szkoły lub zostaną przekazane przez  wychowawcę klasy po wcześniejszym zebraniu informacji od uczniów i ich Rodziców.


                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Marek Kurant

                                                Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie


Załącznik nr 1- wytyczne GIS, MZ, i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Załącznik nr 2 - konsultacje w szkole wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze PRZEDSZKOLE

Szanowni Rodzice,             
od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) istnieje możliwość przywrócenia, przy zachowaniu szeregu wytycznych GIS, MZ i MEN (Załącznik) zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie Proszę Rodziców o kontakt z wychowawcami i deklarację,którzy rodzice chcieliby skorzystać  z takiej formy zajęć na terenie przedszkola, a które dzieci  pozostaną w domach. Nadal obowiązuje zdalne prowadzenie zajęć. 
Informacje należy przekazać do wychowawcy oddziału przedszkolnego do 20 maja 2020 r. (środa) do godz.14.00                             
                                                                              

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                            Marek Kurant

                                                Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie

Załącznik

KOMUNIKAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 Bilans jednostki budżetowej, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy) Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie sporządzone na dzień 31.12.2019 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej - Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice

  Informuję, że po zebranych danych od Dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo dotyczących złożonych deklaracji udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych, w związku z możliwością otwarcia placówek z dniem 6 maja 2020 r. Publiczne ...
Czytaj więcej

Otwarcie przedszkoli

Otwarcie przedszkoli

Szanowni Państwo,

 

w związku z decyzją rządu o możliwym otwarciu przedszkoli od 6 maja 2020 r. – zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących informuję, że po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie zajęciami opiekuńczymi mogą być objęte tylko

i wyłącznie dzieci:

 

- obojga rodziców pracujących;

- samotnie wychowujących dziecko pracujących mam;

- samotnie wychowujących dziecko pracujących ojców.

 

Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo dziecka prosimy o przemyślane, odpowiedzialne decyzje oraz o przesłanie informacji o zgłoszeniu dziecka na zajęcia opiekuńcze do wychowawcy grupy lub telefonicznie do   dyrektora szkoły tel. 602747591   w terminie do 4 maja 2020 r. (poniedziałek) do godz. 1000.

 

 

                  Z wyrazami szacunku             

                           Marek Kurant

                     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie

Kształcenie na odległość do 24 maja

Kształcenie na odległość do 24 maja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,24 kwietnia Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski przekazał informacje na temat przedłużenia okresu zamknięcia szkół.
Czytaj więcej

Przemoc elektroniczna w naszej szkole

Przemoc elektroniczna w naszej szkole

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Wszyscy doskonale wiemy  w jakiej znaleźliśmy się sytuacji, w naszej ...
Czytaj więcej

Informacja o przedłużeniu zajęć zdalnych

Inforamcja o przedłużeniu zajęć zdalnych

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Informujemy, iż do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym  9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia
A więc w dalszym ciągu kontynujemy naukę zdalną zgodnie z obowiązującym planie lekcji. Pamiętajmy również o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
Informuję również, że egzamin ósmoklasistów został przełożony na czerwiec br.


Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pełnych dobrej nadziei i miłości

Świąt Wielkanocnych

oraz tradycyjnie – smacznego jajka i bogatego zajączka

życzy

Dyrektor oraz Społeczność

Szkoły Podstawowej w Sędzinie

Zadania dla uczniów naszej szkoły

Zadania dla uczniów naszej szkoły

Darmowy Edytor Tekstu dla każdego ucznia:


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od 6 kwietnia 2020r. prowadzimy zdalne nauczanie poprzez platformę G Suite oraz korespondencję mailową dla klas IV - VIII. Dla tych klas na szkolnej stronie w zakładce ZADANIA DLA UCZNIÓW będziemy publikować tylko komunikaty i istotne informacje dla danej klasy, natomiast szczegółowe treści kształcenia będą przekazywane przez wyżej wymienione narzędzia.
Oddział przedszkolny i klasy I - III nadal będą otrzymywały treści kształcenia na szkolnej stronie.


INFORMACJA O ZDALNYM NAUCZANIU

Szanowni Państwo,
Informujemy iż ze względu na dużą liczbę różnego rodzaju materiałów dydaktycznych, powoli przechodzimy na system zdalnego nauczania na platformie G Suite dla klas IV – VIII, w związku z tym prosimy tych uczniów, którzy jeszcze nie podali nam swojego kontaktu mailowego aby to uczynili. Tym samym dziękujemy wszystkim, których adresy mailowe znajdują się w naszej bazie danych. Materiały dla uczniów klas IV – VIII na naszej stronie internetowej będą powoli wygaszane na rzecz przesyłania informacji poprzez pocztę elektroniczną.


ADRESY MAIL DO ZDALNEGO NAUCZANIA


Szanowni rodzice i uczniowie,

W związku z wdrażaniem w naszej szkole platformy do nauczania G Suite, prosimy o to abyście podali nam aktualny adres mailowy, pod którym możemy przesyłać dostępy do zdalnego nauczania dla uczniów. Wystarczy, że napiszecie na podany poniżej  adres mailowy list zawierający imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Dzięki temu będziemy mogli przesyłać na bieżąco informacje umożliwiające zdalne nauczanie. Można napisać list tylko z tematem zawierającym imię i nazwisko oraz klasę.

Proszę kierować listy na adres:

ryniecki@szkolasedzin.pl


UWAGA!

Zgodnie z poleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej czas zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno – wychowawczych nie jest czasem ferii, czasem wolnym od nauki. Wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie otrzymają z większości przedmiotów zadania i materiały do samodzielnej pracy w domu. Sprawdzenie wykonania zadań odbędzie się po powrocie uczniów do szkoły.


instrukcja do zadań:
Drogi uczniu, wybierz z zakładki po lewej stronie przycisk zadania dla uczniów, następnie wybierz swoją klasę i pobierz zadania z poszczególnych przedmiotów. Pliki zapisane są w formacie PDF, poniżej znajduje się link do pobrania programu.

https://get.adobe.com/pl/reader/ 

Szanowny Rodzicu! Drogi Uczniu!

 

 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

 

W związku z wydłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 pragnę poinformować, że jestem do Waszej dyspozycji w godzinach mojej pracy
pod adresem e-mail:

karolina.sobieraj.pedagog@go2.pl

Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby o coś zapytać, poradzić się albo najzwyczajniej w świecie porozmawiać o tym, co się obecnie dzieje w jego życiu.

Jeżeli zależałoby Wam na kontakcie telefonicznym, proszę o podanie swojego numeru telefonu w mailu lub za pośrednictwem Messenger – oddzwonię.

 

Z pozdrowieniami

Karolina Sobieraj