kategorie

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

·      § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 1603)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 01 stycznia 2018/2019 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego.

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

(termin główny)

 

03 – 05 czerwca 2019 r.

(termin dodatkowy)

·      § 5 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w/s szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

 22 czerwca –                31 sierpnia 2019 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603).