kategorie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

·      § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 1603)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019r. -  

      01 stycznia 2020 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego.

Ferie zimowe

27 stycznia – 

           9 lutego 2020 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 20120 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego.

Egzamin ósmoklasisty

21 – 23 kwietnia 2020 r.

(termin główny)

 


·      § 5 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w/s szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

 22 czerwca –  

        31 sierpnia 2020 r.

·      § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603).