kategorie

Szkoła Podstawowa imienia Orła Białego w Sędzinie

 

27 sierpnia 2019 roku społeczność PSP w Sędzinie podjęła decyzję o nadaniu szkole imienia 
 i ufundowaniu sztandaru.

21 czerwca 2022 roku świętowaliśmy zwieńczenie  wspólnych działań. Stało się to po długich dyskusjach, przemyśleniach i aprobacie różnych środowisk – uczniów, rodziców, rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego. Demokratycznie spośród propozycji na patrona szkoły wybraliśmy Orła Białego. Jesteśmy dumni z naszego wyboru, ponieważ to niezwykły patron.

Jednym z najważniejszych symboli Rzeczypospolitej Polskiej jest jej godło, przedstawiające białego orła w złotej koronie na czerwonym polu. Symbol ten jest nie tylko jednym 
z najstarszych symboli państwowych na świecie, ale też wspaniałym połączeniem piękna
i prostoty.

Orzeł jako symbol używany był dość powszechnie już w czasach starożytnych. Ptaka tego postrzegano jako „królewskiego” pana przestworzy – szybkiego, odważnego, majestatycznie szybującego. Od wieków symbolizował on siłę, ale też zwycięstwo dobra nad złem, światła nad ciemnością czy duchowości nad materią. Nic więc dziwnego, że wraz z narodzinami chrześcijaństwa, orła zaadaptowali również wyznawcy nowej religii.

Symbol orła na ziemiach polskich znany był jeszcze w czasach pogańskich. Przywędrował on tutaj dzięki kupcom przemierzającym bursztynowy szlak. Oni to wieźli ze sobą towary zawierające zdobienia celtyckie, a także monety rzymskie – jedne i drugie z motywem naszego narodowego ptaka.

Według legendy założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. Znajdował się w nim biały orzeł z trzema pisklętami. Gdy Lech przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno) od słowa „gniazdo”. Taki, według legendy, był początek państwa polskiego.

Wizerunek orła towarzyszył naszej państwowości przez setki lat - na pieczęciach, monetach    czy chorągwiach, w czasach dobrych i trudnych dla naszej ojczyzny. W ciągu wieków zmieniał się oczywiście sposób malowania orła, niezmienna jednak pozostawała symboliczna treść tego znaku. Orzeł Biały w koronie symbolizował państwo polskie, króla, który je uosabiał, oraz naród polski. Symbolizował siłę, potęgę i majestat. Biel orła oznaczała dobro, czerwień pola, w którym umieszczano jego wizerunek, dostojność. Był symbolem nie tylko niepodległego państwa, ale też odwagi, waleczności, czystości i uczciwości. Przez wieki podkreślał także chrześcijański charakter naszego kraju. Jego korona, zwieńczona krzyżem, stanowiła symbol wiary w Boga Najwyższego.

Wybór Orła Białego na patrona naszej szkoły to drogowskaz dla dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych. To wyzwanie do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Chcemy, by nasi absolwenci byli świadomi, że wybór patrona jest dla nich zobowiązaniem, ale i jest wyzwaniem. Wydarzenie z 21 czerwca 2022 r. to ważne święto dla naszej społeczności szkolnej. Dzięki wspólnym działaniom pozyskaliśmy wielu życzliwych przyjaciół, którzy wspierali naszą pracę, wspomagali nasz trud nadania imienia. Dziękujemy wszystkim, którzy nie szczędzili nam pomocy.


FUNDATORZY SZTANDARU, 
GOŚCIE NA UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE 
21 CZERWCA 2022 R.
1. Pan Artur Nenczak Wójt Gminy Zakrzewo
2. Pan Jan Bąk Sekretarz, Zastępca Wójta Gminy Zakrzewo
3. Pani Karolina Chabas-Merke Skarbnik Gminy Zakrzewo
4. Ks. Proboszcz Karol Kaczewiak
5. Pan Marek Kurant Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie 
6. Państwo Aneta i Piotr Chojniccy
7. Państwo Barbara i Marian Chojniccy PPPH „MasDrob”
8. Pani Agnieszka Danafeld
9. Państwo Grażyna i Tadeusz Dziedzicowie
10. Państwo Monika i Leszek Gruzel
11. Pan Marcin Jaskólski „PIXEL” informatyka i reklama
12. Państwo Karolina i Roman Juszczyńscy
13. Pani Anna Kamińska FH „MAX”
14. Państwo Grażyna, Jerzy i Wojciech Klusakowie
15. Państwo Paulina i Sławomir Kryszakowie
16. Państwo Teresa i Jerzy Kuichowie
17. Pani Anna Lewandowska Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie
18. Państwo Renata i Tadeusz Lipowscy
19. Państwo Karolina i Piotr Malesa
20. Pan Piotr Matusiak „Agrobud” Zakrzewo
21. Państwo Dagmara i Radosław Matuszewscy
22. Pani Ewa Milewska
23. Pani Joanna Możdżyńska Apteka Zakrzewo
24. Państwo Izabela i Tomasz Nowakowie
25. Pani Michalina Piotrowska
26. Państwo Marlena i Leszek Puchalscy
27. Państwo Agnieszka i Sławomir Tobjaszowie PHU „Sław Bud”
28. Pani Elżbieta i Błażej Włodarscy
29. Dyrekcja i Pracownicy Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie
30. Instytucje Kultury w Zakrzewie
31. KBS w Aleksandrowie Kujawskim
32. Koło Gospodyń Wiejskich Michałowo
33. Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego       w Sędzinie
34. Rada Gminy Zakrzewo 
35. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie 
36. Mieszkańcy Wsi Kobielice 
37. Mieszkańcy Wsi Kuczkowo 
38. Mieszkańcy Wsi Michałowo 
39. Mieszkańcy Wsi Sędzin 
40. Mieszkańcy Wsi Sędzinek 
41. Mieszkańcy Wsi Sędzin Kolonia 
42. Mieszkańcy Wsi Zarębowo


Procedura nadania imienia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3