kategorie

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019


Przewodniczący:
Michalina Grzegórska

Zastępca przewodniczącego:
Julia Nowak
Oliwia Jaskulska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
pani Agnieszka Danafeld