kategorie

Nasze programy

Dzieciństwo bez próchnicy

Dzieciństwo bez próchnicy jest możliwe!
Polska znajduje się w czołówce krajów o największej intensywności i częstości występowania próchnicy. Działania zmierzające do ograniczenia skali tego problemu muszą być kompleksowe i rozpoczynać się już od najmłodszych lat, kiedy wyrabiamy w sobie nawyki higieniczne i żywieniowe. Zgodnie z tą zasadą prowadzony jest projekt "Dzieciństwo bez próchnicy", który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i osiąga właśnie swój kulminacyjny moment.
Według danych epidemiologicznych uzyskanych z badań prowadzonych w ramach programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” prawie 58% polskich trzylatków (2009 r.) i niemal 85% sześciolatków (2012 r.) dotyka choroba próchnicowa zębów. Niestety wynika to przede wszystkim z niewiedzy oraz zaniedbań, których dopuszczają się rodzice bagatelizujący problem. W ich opinii próchnica jest chorobą, której nie da się uniknąć, a zaatakowane nią zęby mleczne nie muszą być leczone. W ramach walki z tymi i wieloma innymi szkodliwymi mitami, a także innymi czynnikami, które przyczyniają się do tak ogromnej skali problemów ze zdrowiem zębów najmłodszych, powołano projekt pod hasłem „Dzieciństwo bez próchnicy”. Za jego realizację odpowiada Lider projektu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wspólnie z ośmioma Uczelniami Medycznymi w Polsce. Finansowanie zapewnia Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przy współfinansowaniu Ministerstwa Zdrowia. Kompleksowa edukacja w walce z próchnicą.

„Dzieciństwo bez próchnicy” to największy w kraju ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do dzieci w wieku od 0 do 5 lat, ich rodziców, nauczycieli, pielęgniarek, położnych, lekarzy pediatrów.
- Zależy nam na dotarciu do szerokiego grona odbiorców – zarówno dzieci, jak również osób, które się nimi opiekują i personelu medycznego ponieważ to oni mają realny wpływ na wyrabianie dobrych nawyków od najmłodszych lat. Ponadto kompleksowa edukacja jest potrzebna ze względu na złożoność i wielowymiarowość problemu choroby próchnicowej. Na jej powstanie ma bowiem wpływ wiele czynników – od zaniedbań w higienie jamy ustnej poprzez dietę bogatą w cukry po zwyczajne zarażanie nią, do którego dochodzi najczęściej w pierwszych miesiącach życia. Co więcej zawiązki zębów u człowieka zaczynają kształtować się już w okresie płodowym, więc o jamę ustną i dietę powinna dbać również kobieta w okresie ciąży. Aby projekt był skuteczny musimy więc uwrażliwiać na problem jak największą grupę odbiorców – mówi prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka, Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Przewodnicząca Rady Programowej projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”
Królik Pampiś uczy myć zęby. Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia.

Projekt prowadzony jest dwutorowo. W ramach edukacji bezpośredniej, edukatorzy prowadzą w przedszkolach zajęcia dla dzieci, demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Specjalne lekcje przeznaczone są również dla rodziców. Z kolei w ramach edukacji pośredniej główną role pełnią nauczyciele biorący udział w szkoleniach, w trakcie których przyswajają wiedzę o higienie jamy ustnej i wyrabianiu właściwych, codziennych nawyków. Korzystając z przygotowanych w ramach projektu materiałów, prowadzą zajęcia według opracowanego scenariusza. W edukowaniu dzieci pomaga Królik Pampiś – maskotka projektu, który wprowadza najmłodszych w świat zdrowych zębów.

W projekcie wzięło udział około 360 tys. dzieci w 6 000 przedszkoli. Edukowani byli również dorośli.
– Działaniami edukacyjnymi objęliśmy 15 tys. nauczycieli przedszkolnych i ponad 700 tys. rodziców. W szkoleniach dla białego personelu uczestniczyło z kolei prawie 1400 pielęgniarek i położnych oraz 285 pediatrów. A to tylko część działań, które realizujemy w ramach projektu. – wylicza Piotr Gmerek, kierownik projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” – Za nami konkurs plastyczny dla przedszkoli, a w telewizji i Internecie trwa ogólnopolska kampania społeczna. W ramach tej kampanii rusza właśnie aplikacja mobilna, która pozwala w przystępny sposób nauczyć dziecko kompleksowego dbania o zęby. Ponadto opracowaliśmy poradnik dobrych praktyk w zakresie stomatologicznych programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowany do samorządów, organizacji pozarządowych oraz placówek szkolnych i wychowawczych.

Pełne podsumowanie efektów projektu nastąpiło na konferencji zamykającej, która odbyła się 23 listopada na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Na wydarzeniu przedstawione zostały również wyniki klinicznych badań porównawczych zdrowia jamy ustnej przeprowadzonych wśród 200 poznańskich przedszkolaków. Odbyła się na niej także dyskusja na temat roli samorządów w walce z próchnicą zębów, w której uczestniczyli krajowi eksperci z dziedziny stomatologii, przedstawiciele władz i instytucji.

W ramach projektu prowadzona jest strona www.zebymalegodziecka.pl oraz fanpage na portalu Facebook – https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka . Osoby zainteresowane wiedzą na temat higieny jamy ustnej znajdą na nich wiele pożytecznych informacji w materiałach edukacyjnych i artykułach umieszczanych na blogu.

Patronat Honorowy nad Projektem „Dzieciństwo bez próchnicy” objęli Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Pierre Fauchard Academy.

Kontakt:
Magdalena Sawicka
Biuro Projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”
tel.61 854 74 58, email: msawicka@ump.edu.pl

Więcej na stronie:

http://www.zebymalegodziecka.pl/content/celprojektu.html

Program Insta.Ling dla Szkół

Program Insta.Ling dla Szkół

Program Insta.Ling dla Szkół w naszej szkole!!!

Skuteczna i systematyczna nauka słówek!!!

 

Insta.Ling jest stroną internetową do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling utrwalają je w domu. Uczestnictwo w tym programie daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Od roku szkolnego 2022 / 2023 nauczyciele języka angielskiego w klasach 4-8 korzystają z tej strony.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij w poniższy link:

  www.instaling.pl

Zdrowo jem, więcej wiem.

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"  to ogólnopolski projekt który realizuje oddział przedszkolny i klasy I – III.  Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska    w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym a nawet wcześniej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Można jednak to zmienić dzięki uświadamianiu dzieci i rodziców, wskazywaniu przewagi warzyw i owoców nad słodyczami.

Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Wychowawcy  prowadzą w klasach zajęcia, konkursy oraz prezentacje nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, które dostarczają uczniom dużo wiadomości ale też są wspaniałą rozrywką.

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO:
  • bogata oferta edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych,
  • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób – oprócz materiałów przygotowanych na lekcje oferujemy pogłębioną wiedzę, która nieustannie jest uzupełniana, zgromadzoną w portalu www.aktywniepozdrowie.pl w postaci ponad 400 artykułów,
  • wiele wartościowych nagród – dla nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą „główną” dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo

Więcej na stronie: 

http://www.zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=ho