kategorie

Rada Rodziców - rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców 

  Puchalski Leszek


Sekretarz Rady Rodziców 

Grzegórska Magdalena


Skarbnik Rady Rodziców 

 Burzyńska Barbara


Członkowie Rady Rodziców:

 

  1. Daria Depta
  2. Lidia Fydrych
  3. Katarzyna Czyżnikiewicz
  4. Paulina Kryszak
  5. Karolina Malesa
  6. Aneta Chojnicka
  7. Justyna Zglińska
  8. Barbara Burzyńska
  9. Leszek Puchalski

Skład Rad Oddziałowych:


 „0” - Daria Depta, Magdalena Kaźmierczak, Monika Kazimierczak

I –  Szczepan Juszczyński, Lidia Fydrych, Dagmara Matuszewska

II – Katarzyna Czyżnikiewicz, Joanna Przybysz, Łukasz Lewandowski

III - Paulina Kryszak, Bartosz Makowski

IV - Aldona Kalwat, Karolina Malesa, Izabela Nowak

V – Aneta Chojnicka, Magdalena Dąbrowska, Karolina Juszczyńska

VI –  Izabela Lewandowska, Justyna Zglińska, Agnieszka Wesołowska

VII – Lidia Banasiak, Monika Drużyńska , Bernadeta Szulc, Barbara Burzyńska

VIII – Magdalena Grzegórska, Kornelia Łaska, Leszek Puchalski, Iwona Morawska