kategorie

Nauczyciele

Rada Pedagogiczna
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie
w roku szkolnym 2018/2019 

Marek Kurant - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie, nauczyciel przyrody


 • Anna Sarnowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekun świetlicy
 • Jolanta Krużyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Monika Gruzel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,logopeda
 • Katarzyna Marczewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Agnieszka Danafeld - nauczyciel języka polskiego i historii
 • Aleksandra Wilniewczycz - nauczyciel języka polskiego
 • Beata Kurant - nauczyciel matematyki
 • Michalina Piotrowska - nauczyciel języka angielskiego, muzyki i plastyki
 • Olena Savosh - nauczyciel języka angielskiego
 • Kinga Pawlicka - nauczyciel chemii i biologii
 • Joanna Karasińska - Mordyl - nauczyciel geografii
 • Dorota Miernik  - nauczyciel języka niemieckiego, 
 • Leszek Gruzel - nauczyciel religii, opiekun świetlicy
 • Magdalena Gąsiorowska - nauczyciel fizyki
 • Marek Werner - nauczyciel zajęć technicznych
 • Stanisław Ryniecki - nauczyciel informatyki
 • Mirosław Gołębiowski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Karolina Sobieraj - pedagog szkolny
 • Alina Książkiewicz  - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie