kategorie
Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie
w roku szkolnym 2023/2024

Marek Kurant - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie, nauczyciel przyrody

 • Anna Niedziałkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekun świetlicy
 • Jolanta Krużyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Monika Gruzel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 • Małgorzata Eizenchart-Gmińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Agnieszka Danafeld - nauczyciel języka polskiego 
 • Beata Kurant - nauczyciel matematyki 
 • Michalina Piotrowska - nauczyciel języka angielskiego, muzyki i plastyki
 • Olena Savosh - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
 • Kinga Pawlicka - nauczyciel chemii i biologii
 • Joanna Karasińska - Mordyl - nauczyciel geografii, bibliotekarz
 • Leszek Gruzel - nauczyciel religii, opiekun świetlicy
 • Dorota Krzymińska - nauczyciel fizyki
 • Krzysztof Łodygowski - nauczyciel zajęć technicznych, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego
 • Igor Skowroński - nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego
 • Karolina Sobieraj - pedagog szkolny
 • Gulcz Joanna  - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, 
 • Muszyńska Jadwiga - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie