kategorie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klasy I - III i konsultacje dla klas VIII

Szanowni Rodzice,

            od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) istnieje możliwość przywrócenia, przy zachowaniu szeregu wytycznych GIS, MZ i MEN (Załącznik nr1) zajęć opiekuńczo - wychowawczych   dla uczniów klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie

Proszę Rodziców o kontakt z wychowawcami i deklarację, którzy rodzice chcieliby skorzystać  z takiej formy zajęć na terenie szkoły, a które dzieci  pozostaną w domach. Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.

Informacje należy przekazać wychowawcom klas do 20 maja 2020 r. (środa)

do godz.1400

            Od 25 maja istnieje także możliwość zorganizowania na terenie szkoły dla chętnych uczniów klasy VIII konsultacji z przedmiotów  egzaminacyjnych (języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) przy zachowaniu szeregu wytycznych GIS, MZ i MEN   (Załącznik nr 2). Szczegółowe informacje o terminie i formach konsultacji ukażą się na stronie szkoły lub zostaną przekazane przez  wychowawcę klasy po wcześniejszym zebraniu informacji od uczniów i ich Rodziców.


                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Marek Kurant

                                                Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie


Załącznik nr 1- wytyczne GIS, MZ, i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Załącznik nr 2 - konsultacje w szkole wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół