kategorie

Nauczanie hybrydowe w kasach IV – VIII

Nauczanie hybrydowe w kasach IV – VIII

Informujemy, iż od 17 maja 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem MEiN wprowadzony zostaje hybrydowy model nauczania w klasach IV – VIII. Oznacza to, że część klas w danym dniu będzie uczyć się stacjonarnie, a część zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia w oddziale przedszkolnym i klasach I – III odbywają się bez zmian – stacjonarnie. Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć dla poszczególnych klas obowiązujący od 17 do 28 maja 2021 r.

Data

Zajęcia stacjonarne

Zajęcia zdalne

17.05.2021 r. - poniedziałek

kl. IV, kl. VII, kl. VIII

kl. V, kl. VI

18.05.2021 r. - wtorek

kl. IV, kl. VII, kl. VIII

kl. V, kl. VI

19.05.2021 r. - środa

kl. IV, kl. VII, kl. VIII

kl. V, kl. VI

20.05.2021 r. - czwartek

kl. IV, kl. VII, kl. VIII

kl. V, kl. VI

21.05.2021 r. - piątek

kl. V, kl. VI, kl. VIII

kl. IV, kl. VII

24.05.2021 r. - poniedziałek

kl. V, kl. VI, kl. VIII

kl. IV, kl. VII

28.05.2021 r. - piątek

kl. V, kl. VI, kl. VIII

kl. IV, kl. VII


W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.


Od 31.05.2021 r. (poniedziałek)  wszyscy uczniowie wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.


Od 17 maja obowiązują kursy autobusów  sprzed pandemii, czyli te, które były wprowadzone od 2.09.2021 r. (rozkład jazdy autobusu znajduje się na stronie szkoły).