kategorie

Zadania dla klasy VIII

Zadania dla klasy VIII

Informacja od wychowawcy:
Załącznik 2


Pozdrawiam.
Napiszcie w zeszytach obrzędy Wigilii Paschalnej.

Pan zmartwychwstał Alleluja!
Życzę Wszystkim nadziei i mocy płynącej z Poranka Wielkanocnego

Wasz katecheta
Leszek Gruzel

Od 6 kwietnia 2020r. publikujemy w tym miejscu tylko komunikaty i informacje, natomiast treści kształcenia przekazujemy poprzez platformę G Suite oraz korespondencję mailową.


najnowsze materiały:

chemia ...

lekcja zdalna z informatyki 03.04.2020r. godz. 12.00
(na adres mail zostanie wysłany link do lekcji na około 10 minut przed lekcją)

chemia...

biologia...

wos...

historia...

doradztwo zawodowe...
Załącznik...

fizyka...

matematyka plan lekcji zajęć....

w-f...››

edb...››

religia...››

historia...››

wos...››

geografia...

informatyka zdalna 27.03.2020r. godz. 12.10...››
materiały do lekcji...››

w-f...››

chemia...

biologia....

fizyka ...

historia...››

język angielski 1...››

język niemiecki...››
informacja
...››

j.polski od 26III...

poprzednie materiały:
język polski...››

język angielski...››

chemia...

matematyka...

informatyka...›› 
plik z zadaniem - elementy-twarzy...››

geografia...

fizyka...

biologia...

historia i wos...
historia 1...

doradztwo zawodowe...
Zał.1...
Zał.2...
Zał.3...
doradztwo zawodowe ...

Edukacja dla bezpieczeństwa...

język angielski - odpowiedzi...››